Cliënttevredenheidsonderzoek

Advocaat Ontslagrecht Amsterdam wilt graag uw mening weten over de dienstverlening, zoals u deze heeft ervaren. Wij stellen het daarom op prijs dit van u te vernemen door dit onderzoek in te vullen.

Uiteraard is het mogelijk het cliënttevredenheidsonderzoek anoniem in te vullen door niet uw naam te vermelden. De onderzoeksgegevens worden gebruikt om de dienstverlening te waarborgen.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

  Uw naam (optioneel)

  Uw e-mail (optioneel)

  [your-email]

  Soort geschil (verplicht)

  Aan het begin van de behandeling van uw zaak wordt duidelijke informatie gegeven over de kansen en mogelijkheden in uw zaak

  Er wordt goed geluisterd naar uw problemen

  U krijgt duidelijke uitleg over de verwachte kosten van de rechtsbijstand

  U krijgt duidelijke uitleg over een eventueel procesrisico

  Wordt u gedurende de behandeling van uw zaak goed op hoogte gehouden van de voortgang?

  Wordt er voldoende overleg met u gepleegd tijdens de behandeling van uw zaak?

  Het kantoor correspondeert zo veel mogelijk via e-mail i.v.m. Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen. Bent u over deze werkwijze tevreden?

  De medewerkers van Advocaat Ontslagrecht Amsterdam staan u vriendelijk te woord (ontvangst op kantoor, telefonisch)

  De informatie die de medewerkers geven is voor u duidelijk en begrijpelijk

  Hoe is de bereikbaarheid van kantoor?

  Zou u bij een nieuw juridisch geschil Advocaat Ontslagrecht Amsterdam wederom inschakelen?

  Zijn er aanvullende opmerkingen die kunnen bijdragen aan de dienstverlening van het kantoor?
  Zoja, welke?