FAQ

Kan Advocaat Ontslagrecht Amsterdam mij vertellen wat het arbeidsrecht precies inhoudt?
Het arbeidsrecht is een onderdeel van het civiel recht en heeft als doel de rechten van enerzijds de werknemer en anderzijds de werkgever te beschermen. In het Burgerlijk Wetboek wordt in Boek 7 de arbeidsovereenkomst behandeld, maar wie met het arbeidsrecht in aanraking komt dient ook rekening te houden met regelingen die buiten het rechtsgebied van het arbeidsrecht vallen, zoals bepalingen op het gebied van sociale zekerheidsrecht (WW, WIA, UWV), ontslag door faillissement en contracten. Een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen is namelijk een rechtsgeldige overeenkomst, waaruit voor beide partijen verplichtingen voortvloeien ter bescherming van de rechten van de partij waarmee de overeenkomst is aangegaan. Advocaat Ontslagrecht Amsterdam is gespecialiseerd in dit rechtsgebied en kan u over alle regelingen, rechten en plichten deskundig informeren.

Voor wat voor zaken kan ik bij Advocaat Ontslagrecht Amsterdam terecht?
Advocaat Ontslagrecht Amsterdam behandelt alle geschillen en procedures die vanuit het arbeidsrecht zijn te benaderen. Het arbeidsrecht is vrij complex en als advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het arbeidsrecht bieden wij u de specialistische kennis die nodig is om uw zaak optimaal in behandeling te nemen! Zowel als werknemer of werkgever kunt u bij Advocaat Ontslagrecht Amsterdam terecht voor geschillen die te maken hebben met het arbeidsrecht zoals het zorg dragen voor de veiligheid op de werkplek, ontslag op staande voet, vaststellingsovereenkomst, ziekte, loonvordering (het betalen van het salaris), en contractbeëindiging. Advocaat Ontslagrecht Amsterdam behandelt zowel zaken in het kader van het arbeidsrecht aan de zijde van particulieren als bedrijven.

Wanneer is het verstandig de hulp in te roepen van Advocaat Ontslagrecht Amsterdam?
Er zijn veel redenen die het rechtvaardigen advies in te winnen bij Advocaat Ontslagrecht Amsterdam. Als werkgever hebt u bijvoorbeeld verplichtingen ten opzichte van uw werknemer en kunt u niet zomaar de arbeidsovereenkomst beëindigen. Als werknemer wordt u in veel gevallen beschermd en hoeft u bijvoorbeeld een ontslag niet klakkeloos te accepteren. Wordt uw loon na opzegging niet uitbetaald; hebt u een aanzegging tot functiewijziging ontvangen of een dagvaarding in verband met ontbinding van de arbeidsovereenkomst; of heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen; of betaald uw werkgever u te weinig loon? Het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin het verstandig is gebruik te maken van de expertise van Advocaat Ontslagrecht Amsterdam.

Kan ik alleen in het kader van een arbeidsgeschil terecht bij Advocaat Ontslagrecht Amsterdam?
Nee, het is juist verstandig om van te voren alles contractueel nauwkeurig vast te laten leggen en u deskundig te laten informeren over de rechten en plichten waarmee u als werkgever of werknemer geconfronteerd kunt worden. Het voorkomen van geschillen bespaart u veel ellende en procedurekosten, en om conflicten in de toekomst zo veel mogelijk uit te sluiten valt het aan te raden bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten advies in te winnen bij Advocaat Ontslagrecht Amsterdam.

Biedt Advocaat Ontslagrecht Amsterdam mij de garantie dat een eventueel arbeidsgeschil in mijn voordeel zal worden opgelost?
Nee, Advocaat Ontslagrecht Amsterdam kan u een dergelijke garantie niet bieden. Wij zullen u ondersteunen met deskundig advies, maar uiteindelijk beslist een kantonrechter over uw zaak, waarbij factoren in overweging worden genomen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Indien wij de rechterlijke beslissing als onbillijk beschouwen, bestaat de mogelijkheid hoger beroep aan te tekenen.

Is er bij Advocaat Ontslagrecht Amsterdam sprake van no cure, no pay?
Nee, Advocaat Ontslagrecht Amsterdam streeft er te allen tijde naar uw zaak in uw voordeel op te lossen, maar werkt niet volgens het principe van no cure, no pay. Dus ook wanneer u onverhoopt ontevreden zult zijn over de uitspraak van een rechter dient u het door ons gefactureerde bedrag te voldoen.

Ik heb een arbeidsgeschil, biedt Advocaat Ontslagrecht Amsterdam mij de mogelijkheid tot een eerste consult?
Ja, Advocaat Ontslagrecht Amsterdam biedt zijn cliënten de mogelijkheid tot een eerste consult voor maar EUR 50,00. Wij vinden het van belang dat u vrijblijvend advies kunt inwinnen om uiteindelijk te kunnen bepalen of wij voor u het geschikte advocatenkantoor zijn.

Is Advocaat Ontslagrecht Amsterdam lid van een erkende beroepsvereniging?
Ja, het is voor alle advocaten verplicht dat zij lid zijn van de Nederlandse Orde van Advocaten.