Eigen bijdrage RvR 2016

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomen- en vermogensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2016 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2014 (uit het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdrage waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage zodat de laagste eigen bijdrage vanaf EUR 143,00 is.

Peiljaarverlegging

Mocht uw inkomen in 2014 te hoog zijn i.t.t. 2016 dan kunnen wij een peiljaarverlegging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw inkomen dient dan minimaal 15% lager te zijn om voor een wijziging in aanmerking te komen.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact op met 020 421 05 00