Werkgebied

Advocaat Ontslagrecht Amsterdam

Advocaat Ontslagrecht Amsterdam is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in het arbeidsrecht.

Het kantoor richt zich op arbeidsrechtelijke vraagstukken voor zowel werknemer als werkgever. De belangrijkste arbeidswetgeving is voor ons team vanzelfsprekend bekend. Advocaat Ontslagrecht Amsterdam is een handelsnaam van Heikens Advocatenkantoor en het team heeft zich mede gespecialiseerd in het ontslagrecht.

Soms is het onvermijdelijk om een beslissing te krijgen van de kantonrechter maar ook vaak worden geschillen buiten de rechter om opgelost. Wij adviseren u graag!

Advocaat Ontslagrecht Amsterdam staat werkgevers en werknemers (als ook ambtenaren) bij in geval van:

 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • loonvordering
 • concurrentiebeding
 • proeftijd (proeftijdontslag)
 • schorsing / non-actiefstelling
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • vaststellingsovereenkomsten
 • ontslag / einde arbeidsovereenkomst
 • ontslag op staande voet
 • UWV-Werkbedrijf
 • uitzendovereenkomst
 • oproepovereenkomst / MUP / nul-urencontract
 • free-lance / ZZP-er